Your browser does not support JavaScript. You can experiment some minor issues (not rendering bootstrap elements properly and you cannot submit comments)

Quant a mi

Som en Xavier Bordoy

 • qui fa feina al CEPA Sud
 • dóna classes de Matemàtiques
 • reb correus electrònics a somenxavier@gmail.com
 • que té tutories
  • dilluns de 17:00 a 18:00
  • dimarts de 16:30 a 17:30

Organització de la classe

Canvi de paradigma

 • Passarem d’aquesta classe d’aprenentatge (tradicional): classe tradicional

 • A una classe basada en problemes: pbl

 • D’una classe basat en temes: classe tradicional

 • A una classe basades en problemes i habilitats: classe tradicional

Diferències de models

Classe tradicional Classe basada en problemes
Temes estancs Temes relacionats
Professor transmet coneixement Professor com a assessor
Alumnes són passius Alumnes proactius

Implementació a l’aula: a classe

 1. Taules en grup (3 o 4)
 2. El professor exposa un problema
 3. Els grups:
  • discuteixen el mètode de resolució
  • consensuen una proposta
  • escriuen la proposta (producte)
  • exposen públicament la proposta
 4. Els companys demanan preguntes, fan propostes de millora, etc.
 5. S’avaluen les respostes (si es pot)

  All models are wrong but some are useful George E. P Box
 6. Entre problema i problema, recordarem temes sorgits (equacions, representació de funcions, àlgebra, etc.) i farem activitats procedimentals

Implementació a l’aula: a ca vostra

 • Deures:
  • en principi pocs deures (30’)
  • però heu de fer molta feina a classe

Continguts

 • Equacions de 2n grau
 • Funcions
  • afins
  • quadràtica
  • proporcionalitat inversa
  • exponencial
  • gràfiques de funcions
 • Modelització i estudi de problemàtiques reals
  • gràfics
  • àlgebra
  • funcions
  • estadística
  • probabilitat
  • etc.
 • Probabilitat
 • Treball d’investigació

Treball de recerca

 • Feina a classe:
  • treball d’investigació d’exemple (5 setmanes - dimecres)
  • aclarir dubtes en qualsevol moment
  • escriure la memòria (comunicació)
 • Feina a casa:
  • fer la investigació [pautada]
 • Esper un feed-back constant

Avaluació

 • Exàmens cada 2 setmanes
 • Farem dues classes exàmens:
  • de problemes [modelització]
  • de temes [habilititats específiques]
 • En un examen pot entrat tot l’anterior
 • Sempre seran en divendres (dates previstes)
 • Els criteris d’avaluació oficials són aquests

Material necessari

 • Farem servir pissarres veleda per a les discussions de grup
 • 101problemes.net
  • per a deures de modelització
  • recursos (per exemple, pel treball)
 • Llibres de text:
  • No utilitzarem llibres de text
  • Donaré la teoria a classe i donaré fotocòpies d’exercicis
  • Totes les fotocòpies estaran a consergeria (almenys) a principi de tema
 • Quadern
 • Calculadora
  • no importa que siguin científica però ha de tenir arrel quadrada
 • Depenent del tema:
  • regle, escaire, cartabó, compàs, transportador d’angles