Presentació del curs

Xavier Bordoy

2017-02-20

Quant a mi

Som en Xavier Bordoy

Organització de la classe

Canvi de paradigma

Diferències de models

Classe tradicional Classe basada en problemes
Temes estancs Temes relacionats
Professor transmet coneixement Professor com a assessor
Alumnes són passius Alumnes proactius

Implementació a l’aula: a classe

 1. Taules en grup (3 o 4)
 2. El professor exposa un problema
 3. Els grups:
  • discuteixen el mètode de resolució
  • consensuen una proposta
  • escriuen la proposta (producte)
  • exposen públicament la proposta
 4. Els companys demanan preguntes, fan propostes de millora, etc.
 5. S’avaluen les respostes (si es pot)

  All models are wrong but some are useful George E. P Box
 6. Entre problema i problema, recordarem temes sorgits (equacions, representació de funcions, àlgebra, etc.) i farem activitats procedimentals

Implementació a l’aula: a ca vostra

Continguts

Treball de recerca

Avaluació

Material necessari