Penny circle

Dan Meyer

2013-08-23

Acte 1

Penny circle Acte 1

Quantes monedes de cèntim caben al cercle gran?

Acte 2

Acte 3

Penny circle Acte 3

Seqüela

Acte 1 de la seqüela

sequela

sequela

Acte 2 de la seqüela

Acte 3 de la seqüela

Acte 3 de la seqüela

Notes

Referències

[1] Bordoy, X. How do you calculate exactly the area A among three tangent circles in the most *easy* way? #MTBoS. 2016. https://twitter.com/somenxavier/status/746698998136901632.

[2] Meyer, D. Penny Circle. 2013. http://threeacts.mrmeyer.com/pennycircle/.


  1. Hauríem de trobar n tal que \pi R^2 = nA + (n-2) B, on A és l’àrea del cercle petit (A = \pi r^2) i B és l’àrea enmig de tres cerles petits tocants (B=r^2 (\sqrt(3) - \pi/2)). És a dir, n = \frac{\pi \cdot R^2 + 2 \cdot B}{A+B}. En el nostre cas, R = 22 in i r=0.75 in. Pel que n = 818 (càlculs a wolfram alpha), que no quadra amb els 663 cèntims de la solució del vídeo